slider_pic_1
slider_pic_2
slider_pic_3

Търсене в заведения

За да посочите локацията си, използвайте търсачката, кликнете на картата или използвайте функцията "Намери ме" (за мобилно устройство включете GPS). Кликайте на червените индикатори за повече информация за заведение.

от 22:00 до 06:00 часа

$$

Клуб

пари обратно
(виж как)

12%

Това е процентът, който ще получиш от общата сметка, не само твоята, а на цялата компания, ако направиш резервация (или запитване за кетъринг) през reserve.bg

от 23:00 до 06:00 часа

$$

Клуб

пари обратно
(виж как)

10%

Това е процентът, който ще получиш от общата сметка, не само твоята, а на цялата компания, ако направиш резервация (или запитване за кетъринг) през reserve.bg

от 10:00 до 24:00 часа

$

Ресторант

пари обратно
(виж как)

12%

Това е процентът, който ще получиш от общата сметка, не само твоята, а на цялата компания, ако направиш резервация (или запитване за кетъринг) през reserve.bg

от 22:00 до 06:00 часа

$$

Клуб

пари обратно
(виж как)

12%

Това е процентът, който ще получиш от общата сметка, не само твоята, а на цялата компания, ако направиш резервация (или запитване за кетъринг) през reserve.bg

от 10:00 до 03:00 часа

$$

Клуб

пари обратно
(виж как)

12%

Това е процентът, който ще получиш от общата сметка, не само твоята, а на цялата компания, ако направиш резервация (или запитване за кетъринг) през reserve.bg

денонощно

$

Клуб

пари обратно
(виж как)

12%

Това е процентът, който ще получиш от общата сметка, не само твоята, а на цялата компания, ако направиш резервация (или запитване за кетъринг) през reserve.bg